გველესიანის სტომატოლოგიური კლინიკა ალბა დენტი

  

სტომატოლოგიური კლინიკა სტომატოლოგიური კლინიკები

თბილისი, ზურაბ ჭავჭავაძის ქ. №9  
(ყოფილი შეროზია)

+995 32 291 01 02;  230 96 01

Alba-Dent

alba.dent2005@gmail.com

www.bigsale.ge/albadent
 
Back to Category
 
გველესიანის სტომატოლოგიური კლინიკა ალბა დენტი, გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ სტომატოლოგიურ კლინიკაში, სტერილურობის სრული დაცვით შემდეგ სფეროებში:
- თერაპია
- ორთოპედია
- ქირურგია
- ბავშვთა სტომატოლოგია
- ყბა-სახის ქირურგია
- იმპლანტაცია

Gvelesiani Dental Clinic Alba-dent, offers highly qualified services in the following spheres in a stomatological clinic fitted out with modern equipment, with maintenance of complete sterility:

თერაპია
წარმატებით მიმდინარეობს დაშლილი და ფერშეცვლილი კბილების:
-მკურნალობა
-რესტავრაცია
-დაბჟენა (ახალი თაობის ჰელიო და კომპოზიციური ბჟენებით)
-გაწმენდა (გათეთრება)
-პირის ღრუს ლორწოვანი გარსისა და პაროდონტის დაავადებათა მკურნალობა.
-დიაგნოზის დასასმელად და არხების დაბჟენის ხარისხის შესამოწმებლად გამოიყენება კომპიუტერული იზიოგრაფი.

THERAPY

The following operations are carried out on ruined and recolored teeth:

-treatment
-Restoration
-Filling (with helio and composite fillings)
-Cleaning (whitening)
-Treatment of the mouth cavity’s mucous membrane and parodantium diseases
-Computer visiograph is used for diagnosing and checking of fillings’ quality
ქირურგია
ნებისმიერი მანიპულაცია უმტკივნეულოა! საანესთეზიო ნივთიერების შერჩევა ხდება ყველა პაციენტისთვის ინდივიდუალურად ალერგიული სტატუსის გათვალისწინებით.
SURGERY
Various surgical manipulations Any manipulation is painless! Selection of anesthetization materials is made taking into account the individual allergic status of each patient.
ორთოპედია
გთავაზობთ ყველა ტიპის მოუხსნელ და მოსახსნელ პროთეზებს:
-კერამიკულ
-პოლიკერამიკულ
-მეტალოკერამიკულ გვირგვინებს
-ხიდებს
-დრეკად მოსახსნელ პროთეზებს.
ORTHOPEDY
We offer removable and non-removable dentures of all types:
-Ceramic
-Poli-ceramic
-Metal-ceramic crowns
-Bridges
-Removable elastic dentures
ორთოდონტია
ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიების გასწორება:
-ბრეკეტ სისტემა
-მოსახსნელი ფირფიტები
-მომსახურეობა თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით.
ORTHODONTICS
Correction of anomalies of the teeth and jaws system (by neams of new methods):
-Bracket system
-Removable plates
-Services are rendered in accordance with modern standards and requirements and what is most important-at any age!

ბავშვთა სტომატოლოგია
ჩვენს კლინიკაში თქვენი ბავშვებისათვის ინდივიდუალურად შეირჩევა პროფილაქტიკური მკურნალობის გეგმა


CHILDREN’S  STOMATOLOGY
In our clinic a plan of preventive treatment will be selected for your children

ბავშვთა სტომატოლოგია
ჩვენს კლინიკაში თქვენი ბავშვებისათვის ინდივიდუალურად შეირჩევა პროფილაქტიკური მკურნალობის გეგმა


CHILDREN’S  STOMATOLOGY
In our clinic a plan of preventive treatment will be selected for your children
 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.