სუროგაცია-დონაცია

თბილისი, ვაჟა ფშაველას  ქ. №71

+995 595 90 62 99

info@wws.ge

World-Wide Surrogacy

www.wws.ge
Back to Category
 
სუროგაციისა და დონაციის კომპანია ,,ვორლდ-ვაიდ სუროგასი’’- ერთ-ერთი წამყვანი და წარმატებული კომპანიაა საქართველოში. კომპანია დაარსდა 2018 წელს მაია ჩაკვეტაძის ინიციატივით, თუმცა მისი საქმიანობა სუროგაციისა და დონაციის სფეროში უამრავ წარმატებულ წლებს ითვლის. მისი განათლება, სამუშაო გამოცდილება და პიროვნული თვისებები საფუძვლად დაედო კომპანიის წარმატებას და მცირე დროში მოწინავე ადგილი დაიკავა საერთაშორისო ბაზრზე. ჩვენ ვთანამშრომლობთ საუკეთესო კლინიკებთან საქართველოში, რომელიც დაკომპლექტებულია პროფესიონალთა გუნდით, შესაბამისი განათლებით, სამუშაო გამოცდილებითა და მიღწევებით სუროგაცია-დონაციის სფეროში.  კომპანიის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს სრულყოფილი, სანდო, წარმატებული, პიროვნებაზე ინდივიდუალურად მორგებული პირობების, პროგრამების შექმნა და პრაქტიკაში დანერგვა.
სუროგაცია-დონაცია ოჯახის დაგეგმვის ერთ-ერთ თანამედროვე და წარმატებულ მეთოდს წარმოადგენს საქართველოში, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირდება და ათასობით უშვილო წყვილს ანიჭებს ბედნიერებას გახდეს მშობელი, აისრულოს ოცნება და ეზიაროს შვილის ყოლის ბედნიერებას.
ჩვენი კომპანიის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალობა, სანდოობა, მოქნილობა და დანერგოს ინოვაციური გზები სუროგაციის სფეროში. ასობით კმაყოფილი პაციენტი, სუროგატი დედა და კვერცხუჯრედის დონორი კომპანიის უდაო წარმატებაზე მეტყველებს. მშობლების, სუროგატი დედებისა და დონორების დადებითი შეფასებები, გადახდის მოქნილი სისტემა, ხელმისაწვდომი პროგრამები, მოტივირებული, შედეგზე ორიენტირებული გუნდი ის ძირითადი მახასიათებლებია, რომლებიც ჩვენს კომპანიას წარმოაჩენს.
ხშირად, მრავალწლიანი უშედეგო მკურნალობის, მცდელობისა და იმედგაცრუების შემდეგ, სუროგაცია ერთადერთი გზაა ოცნების ასასრულებლად, კომპანიისა და პროგრამის სწორად შერჩევა წარმატებული პროცესის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია, რომელიც განუსაზღვრელ როლს თამაშობს ამ ფრიად საპასუხისმგებლო საქმეში.
საკითხის მნიშვნელობიდან და სენსიტიურობიდან გამომდინარე, ჩვენ ვეცადეთ სრულიად აღმოგვეფხვრა სუროგაციისა და დონაციის სფეროში არსებული ყველა  დაბრკოლება, არაკომფორტული გარემოებები და შევიმუშავეთ სრულიად ინოვაციური მიდგომა, რომელიც მორგებულია პროცესის ყველა მხარეზე - პაციენტი, დონორი თუ სუროგატი დედა.

ჩვენს კომპანიაში დავნერგეთ სუროგატი დედებისა და კვერცხუჯრედის დონორებისათვის შემუშავებული სპეციალური თანამედროვე პროგრამა, რომელიც მათ ფსიქოლოგიურ, მორალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას გულისმხობს. ჩვენთან დასაქმებული თითოეული სუროგატი დედა და დონორი ღრმად აცნობიერებს თავიან მნიშვნელობას სუროგაციის პროცესში და გარდა ფინანსური მოტივისა მათ აქვთ დახმარებისა და ბედნიერების გაცემის უსაზღვრო სურვილი, რომლის განხორციელებაშიც ეხმარება ვორლდ-ვაიდ სუროგასის გუნდი. პროგრამის წარმატებას ვზომავთ ყოველთვიური შეხვედრებით, რეკომენდაციებით, განხილვებითა და ინდივიდუალური პიროვნული გეგმების მუშაობის ეფექტურობის მაჩვენებლით. ჩვენთან თითოეული სუროგატი და დონორი იღებს მაქსიმალურ ანაზღაურებას რაც მათ ფინანსურ კეთილდღეობას უზრუნველყოფს, ჩვენ ვაყალიბებთ ნდობაზე, კეთილსინდისიერებასა და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებულ ურთიერთობებს, რომელიც პროცესის დასრულების შემდეგაც გრძელდება და თითოეული სუროგატი დედისა თუ დონორის სახით ვიძენთ კომპანიის ახალ წევრს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ფასეული და ძვირფასია!
ვორლდ-ვაიდ სუროგასი ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ორიენტირებულია უმაღლესი ხარისხის მოსახურების გაწევასა და გარანტირებულ შედეგზე. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან - ისრაელი, ესპანეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ინდოეთი და ჩინეთი. კომპანია სუროგატ დედებსა და კვერცხუჯრედის დონორებს სთავაზობს ყველაზე სწრაფი დასაქმების სერვისს საქართველოში, ყველაზე მაღალი ანაზღაურებით. ჩვენი მისია, ხედვა და ღირებულებები უზრუნველყოფს სუროგაცია-დონაციის პროცესის გარანტირებულ წარმატებას და სრულ კომპორტს მისი მონაწილე ყველა მხარისათვის.

‘’World-Wide Surrogacy’’- Surrogacy, Egg/Sperm Donation Company
‘’World-Wide Surrogacy’’ was founded by Maia Chakvetadze, to help intended parents around the world to build their families through Surrogacy and/or Egg Donation. Our company presents surrogacy and donation programs in Tbilisi, Georgia, where Surrogacy and Donation are legitimate and regulated by law. Surrogacy is an emotional journey, full of ups and downs on the way to creating a family, it is a promising treatment for infertile couples. When IVF is not possible, surrogacy maybe can be used as an alternative choice for many couples. While planning such a delicate process of surrogacy, decisive importance is given to the correct selection of the company and the program.
World-Wide Surrogacy company has a professional team of Counsellors, which supports the whole process of IVF, Surrogacy, Egg donation and Sperm Donation. We are here to provide the best expertise in IVF, Surrogacy, Egg and Sperm Donation.  We believe, that the most valuable thing that a person can achieve is to create a perfect family! After so many years, full of challenges, difficulties, money expanses and disappointments, for IPs, who have already been on a long, difficult and unsuccessful journey we have experienced and successful plan to give your family the most amazing feeling- being parent!
Our company, professional doctors, best lawyers and knowledgeable assistants guarantee successful results of the Surrogacy process. Surrogacy means something different to each person it touches. For intended parents, it is the chance to finally complete their family and realize their dreams of parenthood, when a woman becomes a surrogate to enable others to have a baby, new relationships are formed. Becoming a Surrogate mother, Egg Donor or IPs is a very rewarding and excited process, WORLD-WIDE SURROGACY team is here to support each representative of the process through the psychological, financial and medical process of IVF, pregnancy and post pregnancy.
Shortly, we will provide information about advantages of Surrogacy, Egg/Sperm Donation in Georgia and services of our company:

  • Surrogacy in a country, that is absolutely safe and very interesting for foreign guests.
  • A wide variety of programs, and the best clinics that work with this particular profile, professional doctors and personal care.
  • Team of professionals that will provide you with detailed consultation.
  • Wide range of Surrogate Mothers,  Eggs/Sperm donors  Database
  • Surrogates and Egg Donors with full medical examinations and willingness to contribute to your family's happiness.
  • Affordable cost, flexible payment system and full support for all Embassy Documents
  • Best IVF clinics, experienced teams of doctors, whose success rate provides the best results
  • Personalized Medical Care- psychological and financial support through the process
  • Accountability, Responsibility, Transparency, Internationalization and Innovation

World-Wide Surrogacy team focuses on professionally oriented high-quality, inclusive full-service consultancy. WWS is committed to provide the best care to every person through integrated clinical practice, supports throughout the significant journey for Intended Parents, Egg Donors and Surrogate Mothers.
Our Mission is becoming a World-Class Company which fulfills your dreams with offering meaning and happiness to your life, empowering families to experience the great satisfaction of parenthood!

 

Surrogacy, donation, surrogacy and egg donation, surrogacy in Georgia, in vitro in Georgia, IVF in Georgia, Georgia and in vitro fertilization, surrogacy and egg donation company in Geogia, egg donors data base, surrogate mothers data base, IVF clinics in Georgia, In Vitro fertilization in Tbilisi, the best donors data base, the best surrogacy agency in Georgia, the best egg donors in Tbilisi, egg donors and surrogate mothers in Tbilisi, surogacia, donacia, surogacia saqartveloshi, surogacia yvelaze Magali anazgaurebit, donacia Magali anazgaurebit, donacia saqartveloshi da sazgvargaret, egg donation in Greece, surrogacy in Greece, დონაცია საქართველოში, სუროგაცია საქართველოში, სუროგაცია და დონაცია, სუროგაცია ყველაზე მაღალი ანაზღაურებით, დონაცია ყველაზე მაღალი ანაზღაურებით, კვერცხუჯრედის დონორები, სუროგატი დედები, სუროგატი დედა, კვერცხუჯრედის დონორების ანაზღაურება, ინ ვიტრო გააყოფიერება, ინ ვიტრო საქართველოში, ინ ვიტრო თბილისში, ინ ვიტრო კლინიკები საქართველოში, ინ ვიტრო კლინიკები თბილისში, ინ ვიტრო და დონაცია, დონაცია, სუროგატი დედა, სუროგატი დედები, სუროგაცია და ინ ვიტრო, სად ვიპოვნო სუროგატი დედა, როგორ მოვიძიო სუროგატი დედა, როგორ დავუკავშირდე სუროგაციის კომპანიას, საუკეთესო სუროგაციის კომპანია საქართველოში, საუკეთესო სააგენტო, სუროგაციის სააგენტო, დონაციის სააგენტო, სუროგაციის და დონაციის სააგენტო, კვერცხუჯრედის დონორების ბაზა, სუროგატების ბაზა, როგორ დავსაქმდეთ, დასაქმება, სამსახური და სუროგაცია, სამსახური საქართველოში, მაღალი ანაზღაურება, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება, როგორ გავხდე დონორი, როგორ გავხდე სუროგატი დედა. დონორი, სუროგატი, სუროგატი დედა, კვერცხუჯრედის დონორი, კვერცხუჯრედი, ემბრიონი, ემბრიონები, გაყინული ემბრიონი, სპერმის დონაცია, სპერმის დონორი, ემბრიონის ჩამოტანა, გაყინული ემბრიონის გადატანა, გენეტიკური კვლევა, გენეტიკური ანალიზი, გენეტიკა, ამნიოცენტეზი, ორსულობა და სუროგაცია, რამდენად არის დაკავშრებული ბავშვი სუროგატ დედასთან, არის თუ არა კავშირი სუროგატს და ბავშვს შორის, სუროგაცია და დონორი, ხელოვნური განაყოფიერება დონორის კვერცხუჯრედით.

 

Surrogacy, donation, surrogacy and egg donation, surrogacy in Georgia, in vitro in Georgia, IVF in Georgia, Georgia and in vitro fertilization, surrogacy and egg donation company in Geogia, egg donors data base, surrogate mothers data base, IVF clinics in Georgia, In Vitro fertilization in Tbilisi, the best donors data base, the best surrogacy agency in Georgia, the best egg donors in Tbilisi, egg donors and surrogate mothers in Tbilisi, surogacia, donacia, surogacia saqartveloshi, surogacia yvelaze Magali anazgaurebit, donacia Magali anazgaurebit, donacia saqartveloshi da sazgvargaret, egg donation in Greece, surrogacy in Greece, დონაცია საქართველოში, სუროგაცია საქართველოში, სუროგაცია და დონაცია, სუროგაცია ყველაზე მაღალი ანაზღაურებით, დონაცია ყველაზე მაღალი ანაზღაურებით, კვერცხუჯრედის დონორები, სუროგატი დედები, სუროგატი დედა, კვერცხუჯრედის დონორების ანაზღაურება, ინ ვიტრო განაყოფიერება, ინ ვიტრო საქართველოში, ინ ვიტრო თბილისში, ინ ვიტრო კლინიკები საქართველოში, ინ ვიტრო კლინიკები თბილისში, ინ ვიტრო და დონაცია, დონაცია, სუროგატი დედა, სუროგატი დედები, სუროგაცია და ინ ვიტრო, სად ვიპოვნო სუროგატი დედა, როგორ მოვიძიო სუროგატი დედა, როგორ დავუკავშირდე სუროგაციის კომპანიას, საუკეთესო სუროგაციის კომპანია საქართველოში, საუკეთესო სააგენტო, სუროგაციის სააგენტო, დონაციის სააგენტო, სუროგაციის და დონაციის სააგენტო, კვერცხუჯრედის დონორების ბაზა, სუროგატების ბაზა, როგორ დავსაქმდეთ, დასაქმება, სამსახური და სუროგაცია, სამსახური საქართველოში, მაღალი ანაზღაურება, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება, როგორ გავხდე დონორი, როგორ გავხდე სუროგატი დედა. დონორი, სუროგატი, სუროგატი დედა, კვერცხუჯრედის დონორი, კვერცხუჯრედი, ემბრიონი, ემბრიონები, გაყინული ემბრიონი, სპერმის დონაცია, სპერმის დონორი, ემბრიონის ჩამოტანა, გაყინული ემბრიონის გადატანა, გენეტიკური კვლევა, გენეტიკური ანალიზი, გენეტიკა, ამნიოცენტეზი, ორსულობა და სუროგაცია, რამდენად არის დაკავშრებული ბავშვი სუროგატ დედასთან, არის თუ არა კავშირი სუროგატს და ბავშვს შორის, სუროგაცია და დონორი, ხელოვნური განაყოფიერება დონორის კვერცხუჯრედით.

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.