აქვა სერვის კომპანი
AQUA SERVICE COMPANY

  

წყლის ტექნიკური სისტემები

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი №95

+995 571 43 09 69; 577 43 09 69

aquatechsyst@gmail.com

www.aquats.ge
Back to Category
 
განახლებულია: 24.07.19

წყალმომარაგების, საკანალიზაციო, წყლის გამწმენდი, სარწყავი და სახანძრო სისტემების მონტაჟის, გაშვება-გამართვის სამუშაოები.
• ავტომატიზაცია;
• ტუმბოების კვალიფიცირებული შერჩევა;
• უმაღლესი ხარისხის ტუმბოები გერმანიიდან, იტალიიდან.
მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა          ს ა გ ა რ ა ნ ტ ი ო            ს ე რ ვ ი ს ი თ.

შევასრულებთ რთულ ტექნიკურ დავალებას როგორც კერძო, ასევე სამრეწველო ობიექტებსა და სასოფლო - სამეურნეო სექტორში.
გარდა ზემოთაღნიშნულისა, ჩვენ შეგვიძლია:
• მოვაწესრიგოთ თქვენი წყლის სისტემა;
• მოვახდინოთ მისი მოდერნიზება.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.