სარეკლამო კომპანია

თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №44

+995 32 311711; 311712; 311713

+995 32 311712

office@ati-company.ge

www.ati-company.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 27.04.11

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ სრულ სარეკლამო სერვისს, რაც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი მომსახურება გავხადოთ უფრო ეფექტური და შემოგთავაზოთ საბაზრო ფასებთან შედარებით დაბალი ფასები. “ათი და კომპანიის” სპეციფიკა მოიცავს სატელევიზიო და რადიო სარეკლამო ბაზარზე აქტივობას, მედია ბაინგსა და მედია ფლენინგს, სარეკლამო კამპანიების დაგეგმვას – პროდუქტისა თუ მომსახურების სახის მიზნობრივი სეგმენტისა და მედია პარამეტრების გათვალისწინებით. ჩვენ ვახორციელებთ რეკლამის ეფექტურობის კვლევას, ჩატარებული სარეკლამო კამპანიის Post Buy ანალიზს, დამკვეთების პოლიგრაფიულ მომსახურებას, კონკურენტული სარეკლამო ბაზრის მედია ანალიზს, ჩვენს კომპანიას გააჩნია საკუთარი პოლიგრაფიული ბაზა, საკუთარი ტექნიკური ბაზა
ვიდეო-აუდიო სამონტაჟო და ჰყავს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები, რომლებიც აწარმოებენ მაღალხარისხიან ვიდეო და აუდიო პროდუქციას.

კომპანია ახორციელებს სემპლინგებს, პრეზენტაციებს და სხვა სახის აქტივობებს, გააჩნია სატელევიზო შოუების მოწყობის დიდი გამოცდილება.
დამკვეთთან ურთიერთთანამშრომლობისას მისი კეთილგანწყობის მისაღწევად ჩვენი სერვისის ამოსავალია, გავუადვილოთ პარტნიორებს ბიზნესის და პროდუქციის რეკლამირება და მოვძებნოთ რეკლამის განხორციელების ალტერნატიული გზები. ამისი მაგალითია წლიური სარეკლამო ბიუჯეტის გამოყოფის შემთხვევაში ვიდეოპროდუქციის ადაპტაციის განხორციელება ბონუსად, ა.შ.

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.